menu toggle
BS. Lê Trần Ánh Ngân

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Lê Trần Ánh Ngân

Công tác hiện tại

Khoa thần kinh - Bệnh viện Nhi đồng 2

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Nhi khoa

Quá trình học tập

2014

Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2014 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

15

Bài Biên Dịch

2

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Lê Trần Ánh Ngân

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng