Thứ Tư , 31 Tháng Năm 2023
Trang chủ BS. Lê Trần Ánh Ngân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Lê Trần Ánh Ngân
 • BS. Lê Trần Ánh Ngân
 • My life is my message.
 • Nơi làm việc: Khoa thần kinh – Bệnh viện Nhi đồng 2
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhi khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2014 (Bác sĩ)
 • BS. Lê Trần Ánh Ngân
 • My life is my message.
 • Nơi làm việc: Khoa thần kinh – Bệnh viện Nhi đồng 2
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Nhi khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ Đa khoa tại Đại học Y Dược TP. HCM năm 2014 (Bác sĩ)

Tháng Mười Hai, 2019