Thứ Bảy , 4 Tháng Hai 2023
Trang chủ Lê Văn Bạn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Lê Văn Bạn
 • Lê Văn Bạn
 • You learn nothing from life if you think you are right all the time.
 • Nơi học tập: Trường Đai học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)
 • Lê Văn Bạn
 • You learn nothing from life if you think you are right all the time.
 • Nơi học tập: Trường Đai học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)

Tháng Mười, 2022

 • 11 Tháng Mười

  Bài 4.10: Phát hiện và báo cáo AEFIs

  bai-4-10-phat-hien-va-bao-cao-aefi

  Nhân viên y tế có trách nhiệm phát hiện các AEFI và báo cáo các AEFI khi thích hợp. Họ còn có trách nhiệm điều trị hoặc tư vấn bệnh nhân cách điều trị. Tất cả các nhân viên tiêm chủng phải có khả năng nhận biết và báo cáo các phản ứng không mong muốn.

 • 11 Tháng Mười

  Bài 4.09: Các đơn vị giám sát AEFIs

  Bài 3.02: Phân loại các phản ứng sau tiêm chủng (AEFIs)

  Phần này mô tả các mục tiêu của việc giám sát AEFIs, bao gồm danh sách các phản ứng không mong muốn nên được báo cáo và người chịu trách nhiêm báo cáo.

Tháng Tám, 2021