menu toggle
Ths.BS. Nguyễn Đức Lộc

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths.BS. Nguyễn Đức Lộc

Công tác hiện tại

Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Y học hạt nhân

Quá trình học tập

11

Hình ảnh học Y khoa (Imagerie Médicale) tại Paris 11 năm Hiện nay (Thạc sỹ)

2011-2013

Y học hạt nhân tại FFI Paris năm 2011-2013

2004-2010

Bác sỹ đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2004-2010 (Bác sỹ đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

0

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths.BS. Nguyễn Đức Lộc

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN