menu toggle
Nguyễn Duy Hùng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Duy Hùng

Công tác hiện tại

Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Ngành

Công nghệ môi trường

Chuyên ngành

Công nghệ môi trường

Quá trình học tập

2016

Công nghệ môi trường tại Đại học Kyoto năm 2016 (dự kiến) (Tiến sĩ)

2012

Công nghệ môi trường tại Đại học Quốc gia Philippines (University of the Philippine Diliman) năm 2012 (Thạc sĩ)

2006

Công nghệ môi trường tại Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2006 (Kỹ sư)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

17

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Nguyễn Duy Hùng

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN