Thứ Tư , 18 Tháng Năm 2022
Trang chủ Ths.BS. Nguyễn Duy Sinh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths.BS. Nguyễn Duy Sinh
 • Ths. BS. Nguyễn Duy Sinh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Yamanashi Nhật Bản
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Ung thư học tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Thạc sĩ)
  • Ung thư học tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2003 (Bác sĩ nội trù)
  • Bác sĩ Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1998 (Đại học)
 • Ths. BS. Nguyễn Duy Sinh
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Đại học Yamanashi Nhật Bản
 • Ngành: Đa khoa
 • Chuyên ngành: Ung thư
 • Quá trình đào tạo:
  • Ung thư học tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Thạc sĩ)
  • Ung thư học tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2003 (Bác sĩ nội trù)
  • Bác sĩ Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1998 (Đại học)

Tháng Hai, 2014

Tháng Một, 2014