Thứ Hai , 18 Tháng Một 2021

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar
 • Nguyễn Minh Anh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Phòng khám đa khoa VIP12 Clinic
 • Ngành: Khoa học sức khỏe – Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Khoa học sức khỏe – Y tế công cộng tại Trường Đại học Thăng Long (2019)
 • Nguyễn Minh Anh
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Phòng khám đa khoa VIP12 Clinic
 • Ngành: Khoa học sức khỏe – Y tế công cộng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Khoa học sức khỏe – Y tế công cộng tại Trường Đại học Thăng Long (2019)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ