Thứ Hai , 17 Tháng Năm 2021

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar

Quá trình đào tạo:

Cử nhân Y tế công cộng tại Trường Đại học Thăng Long (2015-2019)

Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Hà Nội (2020-Nay)

Thạc sỹ Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng (2020-Nay)

Quá trình đào tạo:

Cử nhân Y tế công cộng tại Trường Đại học Thăng Long (2015-2019)

Bác sỹ Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Hà Nội (2020-Nay)

Thạc sỹ Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng (2020-Nay)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ