Chủ Nhật , 25 Tháng Bảy 2021
Trang chủ Nguyễn Minh Anh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Avatar

Quá trình đào tạo:

BS Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Hà Nội

ThS Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng

Quá trình đào tạo:

BS Y học dự phòng tại Trường Đại học Y Hà Nội

ThS Y tế công cộng tại Trường Đại học Y tế công cộng

Tháng Bảy, 2021

  • 6 Tháng Bảy

    Bài 2.03: Vắc xin sống giảm độc lực (LAV)

    Bài 2.03: Vắc xin trực tiếp (LAV)

    Vắc xin trực tiếp (LAV) có nguồn gốc từ mầm bệnh gây bệnh (virus hoặc vi khuẩn) đã bị suy yếu trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chúng sẽ phát triển trong một cá thể được tiêm chủng, nhưng vì chúng yếu, chúng sẽ không gây ra hoặc gây bệnh rất nhẹ.

Tháng Sáu, 2021