menu toggle
Nguyễn Ngọc Phương Thảo

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Công tác hiện tại

Viện Khoa học Ứng Dụng Pháp, Toulouse

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

Sinh học phân tử

Quá trình học tập

Công nghệ sinh học tại INSA, Toulouse năm sắp (Tiến sĩ)

2010

Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Konkuk, Seoul năm 2010 (Thạc sĩ)

2008

Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM năm 2008 (Kỹ sư)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

5

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Nguyễn Ngọc Phương Thảo

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN