menu toggle
BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

Công tác hiện tại

Bệnh Viện Đại Học Y Dược TPHCM

Ngành

Răng Hàm Mặt

Chuyên ngành

Răng hàm mặt

Quá trình học tập

2012

Răng Hàm Mặt tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (BS đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

3

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Nguyễn Ngọc Yến Thư

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN