Thứ Tư , 28 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Quang Trung
 • Nguyễn Quang Trung
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: CNTT
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2011 (Cao đẳng)
 • Nguyễn Quang Trung
 • Nơi học tập: Đại học Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: CNTT
 • Chuyên ngành: CNTT
 • Quá trình đào tạo:
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2014 (Đại học)
  • CNTT tại Đại học Nguyễn Tất Thành năm 2011 (Cao đẳng)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ