Thứ Hai , 27 Tháng Ba 2023
Trang chủ TS. Nguyễn Quốc Thục Phương

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
TS. Nguyễn Quốc Thục Phương
 • TS. Nguyễn Quốc Thục Phương
 • Hãy sống bằng cả trái tim, rồi sẽ nhận được những điều từ trái tim
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Nanyang Technological University ở Singapore
 • Ngành: Hóa thực phẩm
 • Chuyên ngành: Hóa thực phẩm
 • Quá trình đào tạo:
  • Biological Sciences tại Trường Đại học Nanyang Technological University ở Singapore năm 2013 (PhD)
  • Hóa thực phẩm tại Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM năm 2007 (Đại học)
 • TS. Nguyễn Quốc Thục Phương
 • Hãy sống bằng cả trái tim, rồi sẽ nhận được những điều từ trái tim
 • Nơi làm việc: Trường Đại học Nanyang Technological University ở Singapore
 • Ngành: Hóa thực phẩm
 • Chuyên ngành: Hóa thực phẩm
 • Quá trình đào tạo:
  • Biological Sciences tại Trường Đại học Nanyang Technological University ở Singapore năm 2013 (PhD)
  • Hóa thực phẩm tại Trường Đại học Bách Khoa, Tp. HCM năm 2007 (Đại học)

Tháng Chín, 2020

Tháng Năm, 2020

Tháng Sáu, 2015