Chủ Nhật , 12 Tháng Năm 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Rô Pin
 • Nguyễn Rô Pin
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)
 • Nguyễn Rô Pin
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2015 – 2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ