menu toggle
Nguyễn Tấn Khanh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Nguyễn Tấn Khanh

Công tác hiện tại

Ngành

 Dược học

Chuyên ngành

Quá trình học tập

2015 - 2020

Dược sĩ tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2015 - 2020)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Nguyễn Tấn Khanh

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng