Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Nguyễn Tấn Khanh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Tấn Khanh
 • Nguyễn Tấn Khanh
 • Form is temporary, but class is permanent
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Dược sĩ tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2015 – 2020)
 • Nguyễn Tấn Khanh
 • Form is temporary, but class is permanent
 • Nơi học tập: Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Dược sĩ tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2015 – 2020)

Tháng Một, 2022

Tháng Mười Hai, 2019

Tháng Tám, 2019

Tháng Sáu, 2019