Chủ Nhật , 2 Tháng Tư 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Hằng

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Hằng
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Tài chính ngân hàng
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Tài chính ngân hàng tại ĐH Đại Nam năm 2014 (Cử nhân)
 • Nguyễn Thị Hằng
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Tài chính ngân hàng
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Tài chính ngân hàng tại ĐH Đại Nam năm 2014 (Cử nhân)

Tháng Hai, 2015