menu toggle
BS. Nguyễn Thị Hương Lam

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Nguyễn Thị Hương Lam

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Y học cổ truyền

Chuyên ngành

Y học cổ truyền

Quá trình học tập

2014

Y học cổ truyền tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2014 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Nguyễn Thị Hương Lam

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN