Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023
Trang chủ Nguyễn Thị Phương Uyên

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Phương Uyên
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
 • Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y tế
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…
 • Nguyễn Thị Phương Uyên
 • Bắt đầu mỗi ngày với một suy nghĩ tích cực và một trái tim biết ơn
 • Nơi học tập: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
 • Ngành: Y tế
 • Chuyên ngành: Răng hàm mặt
 • Quá trình đào tạo: Đang cập nhật…

Tháng Năm, 2022