Chủ Nhật , 31 Tháng Năm 2020

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2017 – 2023)
 • Nguyễn Thị Thanh Thư
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2017 – 2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ