Thứ Hai , 1 Tháng Sáu 2020
Trang chủ Nguyễn Thị Thảo Ngân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thảo Ngân
 • Nguyễn Thị Thảo Ngân 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Nguyễn Thị Thảo Ngân 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Năm, 2020

Tháng Tư, 2020