Thứ Sáu , 16 Tháng Tư 2021
Trang chủ Nguyễn Thị Thảo

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thảo
 • Nguyễn Thị Thảo 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Y học cổ truyền Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Ngành: Y Học Cổ Truyền
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Cổ Truyền tại Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (2013-2019)
 • Nguyễn Thị Thảo 
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi làm việc: Bệnh viện Y học cổ truyền Tỉnh Vĩnh Phúc
 • Ngành: Y Học Cổ Truyền
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Cổ Truyền tại Học Viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam (2013-2019)

Tháng Năm, 2020