Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thu Liên
 • Nguyễn Thị Thu Liên 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Dược sĩ tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2017 – 2022)
 • Nguyễn Thị Thu Liên 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo: 
  • Dược sĩ tại Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2017 – 2022)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ