Thứ Hai , 27 Tháng Mười Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Hãy cho đi, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Nguyễn Thị Thu Thủy
 • Hãy cho đi, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ