Thứ Hai , 29 Tháng Năm 2023
Trang chủ Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Ths. Nguyễn Thị Tường Vy
 • Ths. Nguyễn Thị Tường Vy
 • Do things with passion or not at all
 • Nơi làm việc: Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM
 • Ngành: Công nghệ sinh học
 • Chuyên ngành: Di truyền học
 • Quá trình đào tạo:
  • Di truyền học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2013 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)
 • Ths. Nguyễn Thị Tường Vy
 • Do things with passion or not at all
 • Nơi làm việc: Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM
 • Ngành: Công nghệ sinh học
 • Chuyên ngành: Di truyền học
 • Quá trình đào tạo:
  • Di truyền học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2013 (Thạc sĩ)
  • Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)

Tháng Mười Một, 2014