menu toggle
Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Công tác hiện tại

Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

Di truyền học

Quá trình học tập

2013

Di truyền học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2013 (Thạc sĩ)

2009

Công nghệ sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

11

Bài Biên Dịch

3

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Nguyễn Thị Tường Vy

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng