menu toggle
BS. Nguyễn Thị Yến Nhi

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BS. Nguyễn Thị Yến Nhi

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Răng Hàm Mặt

Chuyên ngành

Răng hàm mặt

Quá trình học tập

2012

Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BS. Nguyễn Thị Yến Nhi

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng