Chủ Nhật , 3 Tháng Ba 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Vi Nhật
 • Nguyễn Vi Nhật 
 • Nhẫn cùng cái tâm và cái trí, mọi thứ tự nó sẽ đến
 • Nơi làm việc: MOG Việt Nam
 • Ngành: 
  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học tổng hợp Karlsruhe (2016)
  • Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Greenwich Việt Nam (2020)
 • Nguyễn Vi Nhật 
 • Nhẫn cùng cái tâm và cái trí, mọi thứ tự nó sẽ đến
 • Nơi làm việc: MOG Việt Nam
 • Ngành: 
  • Công nghệ thông tin
  • Quản trị kinh doanh
 • Quá trình đào tạo: 
  • Công nghệ thông tin tại Trường Đại học tổng hợp Karlsruhe (2016)
  • Quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Greenwich Việt Nam (2020)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ