Thứ Bảy , 7 Tháng Mười Hai 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Viết Đông
 • Nguyễn Viết Đông
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2013 – 2019)
 • Nguyễn Viết Đông
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2013 – 2019)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ