Thứ Bảy , 30 Tháng Chín 2023
Trang chủ Nguyễn Viết Đông

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nguyễn Viết Đông
 • Nguyễn Viết Đông
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2013 – 2019)
 • Nguyễn Viết Đông
 • Nơi học tập: Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Học Dự Phòng
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ Y Học Dự Phòng tại Đại học Y Dược Huế (2013 – 2019)

Tháng Mười, 2019