Thứ Tư , 29 Tháng Ba 2023
Trang chủ BS. Nguyễn Vũ Xuân Huy

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Nguyễn Vũ Xuân Huy
 • BS. Nguyễn Vũ Xuân Huy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Nguyễn Vũ Xuân Huy
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Răng Hàm Mặt
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng hàm mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2006 (Bác sĩ đa khoa)

Tháng Tám, 2014