Chủ Nhật , 3 Tháng Ba 2024
Trang chủ Nhữ Thị Mai Thu

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Nhữ Thị Mai Thu
 • Nhữ Thị Mai Thu
 • Carpe diem!
 • Nơi làm việc: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 • Ngành: Kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2008 (Cử nhân)
 • Nhữ Thị Mai Thu
 • Carpe diem!
 • Nơi làm việc: Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 • Ngành: Kinh tế đối ngoại
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương Hà Nội năm 2008 (Cử nhân)

Tháng Mười, 2014