Thứ Ba , 21 Tháng Tám 2018
Trang chủ Phạm Nguyên Quân

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phạm Nguyên Quân
 • Phạm Nguyên Quân
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Răng hàm mặt
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2015 (Bác sĩ)
 • Phạm Nguyên Quân
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Răng hàm mặt
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Răng Hàm Mặt tại Trường Đại Học Y Dược Huế năm 2015 (Bác sĩ)

Tháng Mười, 2017

Tháng Sáu, 2017

 • 5 Tháng Sáu

  Khó nuốt trong ung thư

  Khó nuốt trong bệnh nhân ung thư

  Ung thư, đặc biệt là ung thư miệng, họng hoặc thực quản là một trong những nguyên nhân gây khó nuốt.

Tháng Tư, 2017