Thứ Hai , 4 Tháng Mười Hai 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phạm Thị Xuân Chiều

Phạm Thị Xuân Chiều 
Vì sức khoẻ cộng đồng 
Nơi học tập: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Ngành: Y Khoa
Chuyên ngành: Y Đa Khoa
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (2019-2025)

Phạm Thị Xuân Chiều 
Vì sức khoẻ cộng đồng 
Nơi học tập: Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
Ngành: Y Khoa
Chuyên ngành: Y Đa Khoa
Quá trình đào tạo:

Bác sĩ đa khoa tại Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam (2019-2025)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ