menu toggle
Ths. BS. Phạm Văn Hoài

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. BS. Phạm Văn Hoài

Công tác hiện tại

 Khoa Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh Viện Ung Bướu Đà Nẵng

Ngành

Đa khoa

Chuyên ngành

Nội khoa, Chăm sóc giảm nhẹ

Quá trình học tập

2015

Định hướng chuyên khoa Ung thư tại Đại học Y Hà Nội 2015 (Định hướng CK)

2013

Bác sĩ nội trú Nội khoa tại Đại học Y dược Huế 2013 (Thạc sĩ)

2010

Bác sĩ đa khoa tại Đại học Y dược Huế năm 2010 (Bác sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Thông tin khác

4

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. BS. Phạm Văn Hoài

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng