menu toggle
TS. Phan Minh Liêm

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

TS. Phan Minh Liêm

Công tác hiện tại

 Elsee Medicine, Viện Y Sinh Việt Nam – Hoa Kỳ, Vietnam Journal of Science, MD Anderson Cancer Center.

Ngành

Y sinh - Ung thư

Chuyên ngành

Y sinh - Ung thư

Quá trình học tập

2011

Y sinh - Ung thư tại Đại học Texas -Trung tâm ung thư MD Anderson năm 2011 (Tiến sĩ)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

1

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn TS. Phan Minh Liêm

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN