menu toggle
Ths. Phan Nguyễn Thụy An

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

Ths. Phan Nguyễn Thụy An

Công tác hiện tại

đang cập nhật

Ngành

Công nghệ sinh học

Chuyên ngành

Công nghệ sinh học

Quá trình học tập

2014

Công nghệ Sinh học tại Đại học Osaka năm 2014 (Thạc sĩ)

2009

Công nghệ Sinh học tại Đại học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM năm 2009 (Cử nhân)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

1

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn Ths. Phan Nguyễn Thụy An

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng