Thứ Bảy , 3 Tháng Sáu 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Phan Thị Thanh Hà
 • Phan Thị Thanh Hà
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội (2019 – 2024)
 • Phan Thị Thanh Hà
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Dược Hà Nội
 • Ngành: Dược học
 • Quá trình đào tạo:
  • Dược sĩ tại Trường Đại học Dược Hà Nội (2019 – 2024)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ