Thứ Hai , 27 Tháng Năm 2019
Trang chủ BS. Tchiu Bích Xuân

BS. Tchiu Bích Xuân

Avatar

Tháng Ba, 2016

Tháng Mười, 2015

  • 11 Tháng Mười

    Vàng da ở trẻ sơ sinh

    Vàng da ở trẻ sơ sinh

    Vàng da nặng (khi nồng độ bilirubin cao, thường >25mg) mà không được điều trị có thể gây điếc, bại não hoặc các dạng tổn thương não khác.