menu toggle
PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

Công tác hiện tại

Bộ môn Phụ sản - Đại học Y dược TP.HCM

Ngành

Sản khoa

Chuyên ngành

Sản phụ khoa

Quá trình học tập

2012

Sản phụ khoa tại Đại học Liege, Vương quốc Bỉ năm 2012 (Tiến sĩ)

2008

Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2008 (Thạc sĩ)

2004

Sản phụ khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2004 (BS Nội trú)

1999

BS đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 1999 (BS Đa khoa)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

5

Bài Biên Dịch

69

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn PGS.TS.BS. Tô Mai Xuân Hồng

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN