Thứ Bảy , 25 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Trần Anh Tuấn

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Anh Tuấn
 • Trần Anh Tuấn
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017 – 2023)
 • Trần Anh Tuấn
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Khoa Y Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2017 – 2023)

Tháng Chín, 2020

Tháng Năm, 2020