Chủ Nhật , 25 Tháng Hai 2024
Trang chủ Trần Đăng Lộc

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Đăng Lộc
 • Trần Đăng Lộc 
 • “Hãy cố gắng bằng mọi cách khi còn có thể nhưng khi không còn cách nào nữa thì hãy quên đi”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018 – 2024)
 • Trần Đăng Lộc 
 • “Hãy cố gắng bằng mọi cách khi còn có thể nhưng khi không còn cách nào nữa thì hãy quên đi”
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2018 – 2024)

Tháng Năm, 2021

Tháng Ba, 2021