Thứ Sáu , 5 Tháng Sáu 2020

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Hoàng Nhật Anh
 • Trần Hoàng Nhật Anh 
 • Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2015 – 2021)
 • Trần Hoàng Nhật Anh 
 • Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2015 – 2021)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ