menu toggle
BSNT. Trần Kiến Bình

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Thông tin cá nhân

Họ và tên

BSNT. Trần Kiến Bình

Công tác hiện tại

 Khoa Nội 2 - Bệnh viện Ung bướu Thành phố Cần Thơ

Ngành

 Y Đa Khoa

Chuyên ngành

 Ung thư

Quá trình học tập

2012 - 2018

Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2012 - 2018)

2018 - 2021

Bác sĩ Nội trú chuyên ngành Ung thư tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ (2018 - 2021)

Kinh nghiệm công tác

Hoạt động chuyên ngành

Thông tin khác

2

Bài Biên Dịch

0

Bài Hiệu Đính

Trân trọng cảm ơn BSNT. Trần Kiến Bình

Đã tham gia đóng góp cho Y Học Cộng Đồng