Chủ Nhật , 19 Tháng Ba 2023
Trang chủ BS. Trần Kinh Thành

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Trần Kinh Thành
 • BS. Trần Kinh Thành
 • Trễ không có nghĩa là chậm
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Nội khoa
 • Chuyên ngành: Nội khoa
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • BS. Trần Kinh Thành
 • Trễ không có nghĩa là chậm
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Nội khoa
 • Chuyên ngành: Nội khoa
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật

Tháng Tư, 2013