Thứ Sáu , 22 Tháng Mười Một 2019

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Nguyễn Lan Anh
 • Trần Nguyễn Lan Anh
 • Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại  Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2023)
 • Trần Nguyễn Lan Anh
 • Khi bạn khao khát một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó.
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo:
  • Bác sĩ đa khoa tại  Trường Đại học Y Dược Thành Phố Hồ Chí Minh (2023)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ