Thứ Năm , 28 Tháng Chín 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Nguyễn Tuyết Ngân
 • Trần Nguyễn Tuyết Ngân 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi làm việc hiện tại: Đang cập nhật…
 • Ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Cử sư Kỹ thuật y sinh tại Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM)
 • Trần Nguyễn Tuyết Ngân 
 • Vì sức khoẻ cộng đồng 
 • Nơi làm việc hiện tại: Đang cập nhật…
 • Ngành: Kỹ thuật y sinh
 • Quá trình đào tạo:
  • Cử sư Kỹ thuật y sinh tại Đại học Quốc tế (ĐHQG TPHCM)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ