Chủ Nhật , 17 Tháng Sáu 2018

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Tấn Tài
  • Trần Tấn Tài
  • Đừng lãng phí
  • Nơi làm việc: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
  • Quá trình đào tạo:
    • Hệ thống thông tin tại Học viện KT Quân Sự năm 2015 (Thạc sĩ)
    • Hệ thống thông tin tại ĐH Hoa Sen năm 2012 (Cử nhân)
  • Trần Tấn Tài
  • Đừng lãng phí
  • Nơi làm việc: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
  • Ngành: Công nghệ thông tin
  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
  • Quá trình đào tạo:
    • Hệ thống thông tin tại Học viện KT Quân Sự năm 2015 (Thạc sĩ)
    • Hệ thống thông tin tại ĐH Hoa Sen năm 2012 (Cử nhân)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ

error: