Thứ Năm , 22 Tháng Hai 2024

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Tấn Tài
 • Trần Tấn Tài
 • Đừng lãng phí
 • Nơi làm việc: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Hệ thống thông tin tại Học viện KT Quân Sự năm 2015 (Thạc sĩ)
  • Hệ thống thông tin tại ĐH Hoa Sen năm 2012 (Cử nhân)
 • Trần Tấn Tài
 • Đừng lãng phí
 • Nơi làm việc: Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
 • Ngành: Công nghệ thông tin
 • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin
 • Quá trình đào tạo:
  • Hệ thống thông tin tại Học viện KT Quân Sự năm 2015 (Thạc sĩ)
  • Hệ thống thông tin tại ĐH Hoa Sen năm 2012 (Cử nhân)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ