Thứ Bảy , 1 Tháng Mười 2022
Trang chủ Trần Thị Dung

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Thị Dung
 • Trần Thị Dung
 • Nỗ lực đủ, may mắn sẽ đến
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa (2017 – 2023)
 • Trần Thị Dung
 • Nỗ lực đủ, may mắn sẽ đến
 • Ngành: Y đa khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa (2017 – 2023)

Tháng Tư, 2021