Chủ Nhật , 29 Tháng Một 2023

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Thị Kim Quý
 • Trần Thị Kim Quý
 • Vì bạn cười, bạn làm cuộc sống này đẹp hơn!
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Khoa Vinh (2020 -2026)
 • Trần Thị Kim Quý
 • Vì bạn cười, bạn làm cuộc sống này đẹp hơn!
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Khoa Vinh
 • Ngành: Y
 • Chuyên ngành: Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Khoa Vinh (2020 -2026)

Rất tiếc ! Trang bạn yêu cầu không tồn tại, hoặc đã bị xóa.

Vui lòng gõ tìm kiếm ở trên hoặc trở về Trang chủ