Thứ Sáu , 27 Tháng Một 2023
Trang chủ Trần Thị Mỹ Hạnh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Thị Mỹ Hạnh
 • Trần Thị Mỹ Hạnh
 • Everything will be ok
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2014 – 2020)
 • Trần Thị Mỹ Hạnh
 • Everything will be ok
 • Nơi học tập: CLB Sản Phụ Khoa – Trường Đại Học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại Học Y Dược Huế (2014 – 2020)

Tháng Chín, 2019