Thứ Năm , 13 Tháng Năm 2021
Trang chủ Trần Thị Trinh

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Thị Trinh
 • Trần Thị Trinh
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Trần Thị Trinh
 • Vì sức khoẻ cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Năm, 2021

 • 11 Tháng Năm

  Bài 1.02: Tầm quan trọng của chương trình tiêm chủng

  Bài 1.02: Tầm quan trọng của chương trình tiêm chủng

  Tầm ảnh hưởng của tiêm chủng đối với sức khỏe con người là không hề phóng đại. Tiêm chủng có ảnh hưởng lớn trong việc giảm tỉ lệ tử vong, tỉ lệ bệnh tật và sự tăng trưởng dân số toàn cầu.

Tháng Hai, 2021