Chủ Nhật , 5 Tháng Mười Hai 2021
Trang chủ Trần Vinh Quang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Vinh Quang
 • Trần Vinh Quang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Trần Vinh Quang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Mười, 2021

Tháng Tám, 2021