Thứ Sáu , 29 Tháng Chín 2023
Trang chủ Trần Vinh Quang

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trần Vinh Quang
 • Trần Vinh Quang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)
 • Trần Vinh Quang
 • Vì sức khỏe cộng đồng
 • Nơi học tập: Trường Đại học Y Dược Huế
 • Ngành: Y Đa Khoa
 • Quá trình đào tạo: 
  • Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Dược Huế (2016 – 2022)

Tháng Ba, 2022

 • 24 Tháng Ba

  Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

  Bài 4.08: Hệ thống giám sát AEFIs và ADR

  Sự hợp tác tốt giữa Cơ quan quản lý quốc gia và Chương trình tiêm chủng quốc gia thường là các thành phần quan trọng của hệ thống giám sát AEFIs mạnh mẽ.

Tháng Mười, 2021

Tháng Tám, 2021