Thứ Bảy , 23 Tháng Chín 2023
Trang chủ BS. Triệu Thị Thanh Tuyền

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
BS. Triệu Thị Thanh Tuyền
 • BS. Triệu Thị Thanh Tuyền
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Sản khoa
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ đa khoa)
 • BS. Triệu Thị Thanh Tuyền
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: đang cập nhật
 • Ngành: Sản khoa
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Đa khoa tại Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh năm 2012 (Bác sĩ đa khoa)

Tháng Tư, 2013