Thứ Sáu , 7 Tháng Mười 2022
Trang chủ Trịnh Thị Chiến

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Trịnh Thị Chiến
 • Trịnh Thị Chiến
 • Sống phải có MỤC TIÊU
 • Nơi học tập: Trường ĐHSPKT T.HCM
 • Ngành: Kế toán
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kế toán tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM năm 2015 (Đại học)
 • Trịnh Thị Chiến
 • Sống phải có MỤC TIÊU
 • Nơi học tập: Trường ĐHSPKT T.HCM
 • Ngành: Kế toán
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo:
  • Kế toán tại Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TpHCM năm 2015 (Đại học)

Tháng Một, 2018