Chủ Nhật , 26 Tháng Mười Một 2023
Trang chủ Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia

Thành viên - Y học cộng đồng

Cover Y học cộng đồng
Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật
 • Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Vì Sức Khỏe Cộng Đồng
 • Nơi làm việc: Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia
 • Ngành: đang cập nhật
 • Chuyên ngành: đang cập nhật
 • Quá trình đào tạo: đang cập nhật

Tháng Tư, 2015

 • 7 Tháng Tư

  Bảng phân loại tình trạng dinh dưỡng

  Tổ chức Y tế thế giới khuyên dùng “chỉ số khối cơ thể” (BMI - Body Mass Index, WHO 1995) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người trưởng thành và trẻ em. Cách tính và thông tin như sau.